Monthly Archives: April 2018

Manfaat Membaca Quran

Manfaat membaca Al- Quran Al Karim walaupun belum/tanpa mengetahui makna/artinya

Saudaraku sekalian…ath-thohiriyyah hanya ingin mengingatkan..pernahkah ketika kita mendapatkan surat atau sms dari seseorang yang kita rindukan kemudian tidak kita baca??? atau bahkan tidak kita hiraukan?? :t aku rasa jawabannya sudah anda ketahui..yaah…setiap kali kita mendapatkan surat dari orang yang kita rindukan, pastilah kita mambacanya..dan bahkan karena saking cintanya kita si pengirim surat itu, kita menyimpan suratnya, kita baca berulang-ulang, bahkan kadang kala sampai hapal dengan isi surat itu…
Ilustrasi di atas, adalah gambaran bagaimana ketika kita mendapatkan surat dari orang yang kita rindukan atau yang kita cintai…pertanyaan ku, bagaimana jika surat itu dikirim oleh SANG PENCIPTA MANUSIA??…Tuhan Yang Maha Cinta…DIA telah mengirimkan “Ungkapan” kasih sayangNya dengan beragam cara, salah satunya ya dengan mengirimkan 114 surat kepada kita….yang terkumpul dalam satu kitab suci...Al-Quran al-Karim..tapi kenapa kadang kita melupakan untuk membacanya??..kita sebagai manusia biasa..hanya bisa sambat..sambat lagi..dan sambat lagi…dengan berbagai alasan..kita tidak membacanya…lupa lah, capek lah…malas lah….yaa…kok tau?? (pengalaman ku sendiri juga gitu seh.. :D)..
ada di antara kita yang tidak mau membaca quran hanya karena tidak memahami maknanya…bahkan ada yang melarang orang lain membaca quran dengan alasan tersebut…astaghfirulloh..mungkin mereka belum menemukan manfaat membaca quran…berikut ada cerita unik yang InsyaaALLOH dapat menggugah hati kita….
***
di sebuah desa, ada seorang kakek yang senang sekali membaca Quran…saking senengnya kakek itu tiap hari mengkhatamkan satu juz ..sehingga dalam waktu satu bulan, kakek khatam membaca al quran 30 juz. sang kakek mempunyai cucu yang umurnya sekitar 15 tahunan…ketika melihat kebiasaan sang kakek, si cucu tertarik..dan mencoba kebiasaan sang kakek…tiap hari dia membaca quran satu juz…setelah 3 bulan ia jalani kebiasaan itu, dia mulai merasa bosan dan malas…kemudian dia menemui sang kakek dan bertanya…”kek, saya heran dengan kakek, tiap hari membaca quran…apa nggak bosan??apa kakek tau maknanya???apa kakek paham artinya semuanya??”, “Tidak”, jawab sang kakek…”kalau begitu percuma dong saya baca tiap hari..lha wong gak ngerti artinya…”, gerutu si cucu..dengan senyum, sang kakek menjawab dengan sebuah permintaan, ” nak, kau lihat sebuah gayung tua nan kotor di gudang itu?”, “iya, kenapa kek, kan itu sudah tidak digunakan, sudah bocor”, jawab si cucu…”benar…kakek boleh minta tolong nak, ambilkan kakek air dengan gayung itu..untuk nyirami bunga kesayangan kakek…mau kan?”…si cucu bingung dengan permintaan sang kakek…namun karena ia ingin mengerti apa maksud sang kakek, ia pun melakukannya…
Sesaat kemudian, sang cucu datang dengan membawa gayung yang basah, namun tanpa terisi air….”lho mana airnya nak?”…”maaf kek, kan gayung ini bocor..tentu saja ketika sampai di sini sudah habis lagi airnya.. 🙁 “…dengan senyum sang kakek berkata, “ambilkan lagi nak..kakek belum menyiram bunga kesayangan kakek, mungkin larinya kamu kurang cepat tadi…he”…”baik…aku coba lagi ya kek”…sesaat kemudian sang cucu berlari untuk mengambil air…namun tetap saja ketika sampai di tempat kakek, air tersebut sudah habis…dengan jengkel, sang cucu berkata pada sang kakek, “percuma kek..percuma…toh pasti sampai sini airnya sudah habis..”…dengan senyum..sang kakek menjawab “mengapa kamu berpikir ini percuma nak?”…”coba perhatikan…apa yang terjadi dengan gayung usang itu…yang sangat kotor tadinya..!”..sang cucu pun memperhatikan gayung usang itu dengan seksama…gayung kelihatan berbeda dengan sebelumnya…sangat bersih…luar dan dalam…
“cucuku sayang….apa yang terjadi ketika kamu membaca quran?boleh jadi kamu tidak memahaminya, namun secara tanpa kamu sadari, KAMU AKAN BERUBAH LUAR DAN DALAM…SEPERTI GAYUNG TERSEBUT…INGATLAH ITU..!!”..dan sang cucupun tersenyum simpul :$
***

diambil dari supris-returns.blogspot.com

Share

Profil Syaikh Su’ud Asy-Syuraim – Imam Besar Masjidil Haram

syaikh/shaikh syuraim/shuraim

“Tidaklah seseorang dikatakan sebagai orang yang termasuk pecinta dan pendengar setia Al-Qur’an Al-Karim, apabila ia tidak mengenal ‘Imam Besar Masjid al-Haram’, atau tidak mengenal suaranya di antara ratusan suara para imam yang ada… walaupun baik, indah dan istimewa suara mereka….
Tidak lain karena bacaan Syaikh Su’ud asy-Syuraim, memiliki khas tersendiri bagi kaum muslimin di timur ataupun barat…. “
download mp3 Quran Asy Syuraim
Beliau adalah termasuk salah satu imam, qori’ dan khatib Masjidil Haram yang populer lagi masyhur yang memiliki kedudukan tinggi dan didengar (nasihatnya) dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan seperti itu merupakan kehormatan istimewa bagi imam-imam Masjidil Haram.

Kelahiran Beliau

Beliau adalah ‘Su’ud bin Ibrahim bin Muhammad Asy Syuraim’ dari Qohthan, sebuah kabilah yang berada di kota Syaqraa’ di daerah Najed, Saudi Arabia.
Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1386 H.

Perjalanan Ilmiyah Beliau

Beliau belajar di Madrasah ‘Urain ketika di tingkat ibtidaiyah, dan tingkat mutawasithah di Madrasah An-Namudzajiyah, kemudian tingkat tsanawiyah di ‘Al-Yarmuk asy-Syamilah, dan selesai dari Madrasah tersebut tahun 1404 H. kemudian melanjutkan di kuliah Ushuluddin di Universitas Muhammad Ibnu Su’ud Al-Islamiyah di Riyadh jurusan Aqidah dan al-Madzhab al-Mu’shirah, selesai tahun 1409 H. kemudian beliau melanjutkan ke tingkat Megester tahun 1410 H. di Ma’had al-Ali lilQadha’ selesai tahun 1413 H.

Guru-Guru (Masyayikh) Beliau

Syaikh Su’ud Asy-Syuraim juga belajar khusus (talaqqi) kepada para masyayikh terkemuka di halaqah-halaqah mereka, diantaranya:
Syaikh al-Allamah Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, berbagai matan kitab ketika halaqah ba’da subuh di masjid Jami’ Al-Kabir Riyadh.
Syaikh al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Jibriin Hafizhahullah, dengan kitab Manarus Sabiil tentang fiqh, Al-I’tisham karya Imam Asy-Syathibi, Lum’atul I’tiqad, karya Ibnu Quddamah, kitab at-Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Fiqh al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah di Ma’had ‘Ali lilQadhaa’ ketika beliau mengambil magester.
Beliau juga membaca kitab ‘Hasyiah ar-Raudh al-Murbi’ tentang fiqh madzhab Hambali, dan Tafsir Ibnu Katsir’ dihadapan Syaikh al-Faqiih Abdullah bin Abdul Aziz bin ‘Aqiil (agar beliau menyimaknya)
Demikian pula beliau juga talaqqi kepada Syaikh Abdurrahman al-Barrak, dengan kita Ath-Thahawiyah, dan At-Tadmuriyah.
Kepada Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah
Kepada Syaikh Fahd al-Humain, juga tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah
Syaikh Abdullah al-Ghudyan (anggota hai’ah kibaril ulama) tentang ‘al-Qawaid al-Fiqhiyah, kitab al-Furuuq, ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lilQadaa’
Dan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (anggota hai’ah kibaril ulama), tentang Fiqh albuyu’ (jual beli) ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lilQadaa’.

Pintu yang Terbuka dan Lapang Dada

Sudah masyhur bahwa Syaikh Su’ud Asy-Syuraim adalah seorang qori’ yang mutqin terhadap al-Qur’an al-Karim, yang mana hal itu disaksikan oleh setiap yang shalat dibelakang beliau, beliau juga dikenal sebagai orang yang betul-betul menuangkan seluruh waktunya ketika masih muda hanya untuk menghafal dan menjaga al-Qur’an. Sampai-sampai beliau hafal surat an-Nisaa’ ketika beliau menunggu dilampu merah.
Demikian pula siapa saja dapat menemui beliau dengan mudah untuk bertanya atau meminta fatwa darinya, yaitu dengan memasuki ruanganya di Masjidil Haram setelah shalat dzuhur. Maka akan didapati penyambutan beliau yang begitu lapang dada, penuh perhatian, dan jawaban yang menenangkan hati.

Sekilas Tentang Beliau

Pada tahun 1412 H. datanglah intruksi Khadimul Haramain yang menunjuk beliau sebagai imam, khatib di Masjidil Haram.

Dan pada tahun 1413 H. beliau ditunjuk oleh Raja untuk menjabat sebagai Qodhi di al-Mahkamah al-Kubra di Makkah al-Mukarramah.

Pada tahun 1416 H. beliau meluangkan waktunya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Ummul Qura untuk jenjang Dukturah (Doktor), dan beliau mendapatkan nilai ‘Mumtaz’ (istimewa/ summacumlaude) dengan disertasi yang berjudul “Al-Masalik fi al-Manasik Makhzduzdun fi al-Fiqh al-Muqarin lil Kirmani”… dan musyrif pada disertasinya tersebut adalah Syaikh Abdul Aziz Alu asy-Syaikh Mufti ‘Aam Kerajaan Saudi Arabia dan ketua Hai’ah Kibaril Ulama.

Dan pada tahun 1414 H. dikeluarkan kesepakatan dengan menugaskan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram.

Karya Beliau

Beliau memiliki banyak karya tulis diantaranya :
Kaifiyah Tsubutin Nasab
Karamaatul Anbiyaa’
Al-Mahdi al-Muntazhar ‘Inda Ahlis Sunnah Wal Jama’ah,
Al-Minhaaj Lil ‘Umrah wal Hajj,
Wamiidhun Min Al-Haram (Majmu’atu Khuthab),
Khalish al-Jimaan Tahzdib Manasik al-Hajj min Adhwaa’il Bayaan
Ushulul Fiqh Su’aal wa Jawaab,
At-Tuhfah al-Makkiyah Syarh Ha’inah Ibn Abi Dawud al-‘Aqdiyyah
Dan Hasyiah ‘Ala Laamiyah Ibn al-Qayyim.

Sumber : A’immatul Masjid al-Haram wa Mu’adzdzinuuh, karya Abdullah Az-Zahraani & Alsofwah.or.id

Share

download mp3 Quran – Sa’ad Al Ghomidi

Berikut adalah link untuk download mp3 Quran 30 Juz yang dibacakan oleh syaikh Sa’ad Al Ghomidi (imam masjid tamam madinah) ..klik kanan link download>save target…(taken from aswatalislam.net)

 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 001 – Al-Fatiha (The Opening)
 • Download 0.09 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 002 – Al-Baqarah (The Cow)
 • Download 13.34 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 003 – Al-Imran (The Family of Imran)
 • Download 7.47 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 004 – An-Nissa (The Women)
 • Download 8.35 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 005 – Al-Maidah (The Table Spread)
 • Download 5.76 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 006 – Al-An’am (The Cattle)
 • Download 6.40 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 007 – Al-A’raf (The Heights)
 • Download 7.27 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 008 – Al-Anfal (The Spoils of War)
 • Download 2.55 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 009 – Al-Tauba (The Repentance)
 • Download 5.53 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 010 – Yunus (Jonah)
 • Download 4.00 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 011 – Hud (The Prophet Hud)
 • Download 4.07 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 012 – Yusuf (Joseph)
 • Download 3.65 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 013 – Ar-Ra’d (The Thunder)
 • Download 1.69 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 014 – Ibrahim (Abraham)
 • Download 2.09 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 015 – Al-Hijr (The Rocky Tract)
 • Download 1.57 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 016 – An-Nahl (The Bee)
 • Download 3.89 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 017 – Al-Isra (The Journey by Night)
 • Download 3.35 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 018 – Al-Kahf (The Cave)
 • Download 3.27 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 019 – Maryam (Mary)
 • Download 1.97 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 020 – Ta-Ha
 • Download 2.54 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 021 – Al-Anbiya (The Prophets)
 • Download 2.81 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 022 – Al-Hajj (The Pilgrimage)
 • Download 2.81 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 023 – Al-Mu’minun (The Believers)
 • Download 2.48 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 024 – Al-Nour (The Light)
 • Download 2.98 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 025 – Al-Furqan (The Criterion)
 • Download 1.88 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 026 – Ash-Shu’ara (The Poets)
 • Download 2.65 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 027 – An-Naml (The Ants)
 • Download 2.66 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 028 – Al-Qasas (The Narration)
 • Download 2.77 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 029 – Al-‘Ankabut (The Spider)
 • Download 2.25 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 030 – Ar-Rum (The Romans)
 • Download 1.66 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 031 – Luqman (Luqman)
 • Download 1.07 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 032 – As-Sajdah (The Prostration)
 • Download 0.19 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 033 – Al-Ahzab (The Confederates)
 • Download 2.89 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 034 – Saba’ (Sheba)
 • Download 1.91 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 035 – Fatir (The Originator of Creation)
 • Download 1.62 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 036 – Ya-Sin (Ya-Sin)
 • Download 1.49 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 037 – As-Saffat (The Rangers)
 • Download 2.02 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 038 – Shaad
 • Download 1.68 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 039 – Az-Zumar (The Groups)
 • Download 2.69 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 040 – Ghafir (The Forgiver)
 • Download 2.54 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 041 – Fussilat (Explained in Detail)
 • Download 1.75 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 042 – Ash-Shura (The Consultation)
 • Download 1.76 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 043 – Az-Zukhruf (The Gold Adornments)
 • Download 1.90 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 044 – Ad-Dukhan (The Smoke)
 • Download 0.79 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 045 – Al-Jathiya (The Kneeling)
 • Download 1.03 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 046 – Al-Ahqaf (The Curved Sandhills)
 • Download 1.36 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 047 – Muhammad
 • Download 1.13 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 048 – Al-Fath (The Victory)
 • Download 1.18 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 049 – Al-Hujurat (The Dwellings)
 • Download 0.74 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 050 – Qaf
 • Download 0.79 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 051 – Az-Zariyat (The Winds that Scatter)
 • Download 0.79 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 052 – At-Tur (The Mount)
 • Download 0.69 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 053 – An-Najm (The Star)
 • Download 0.82 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 054 – Al-Qamar (The Moon)
 • Download 0.75 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 055 – Ar-Rahman (The Most Beneficent)
 • Download 0.97 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 056 – Al-Waqi’a (The Event)
 • Download 0.96 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 057 – Al-Hadid (Iron)
 • Download 1.29 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 058 – Al-Mujadilah (The Disputation)
 • Download 1.01 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 059 – Al-Hashr (The Gathering)
 • Download 0.95 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 060 – Al-Mumtahinah (The Examined One)
 • Download 3.73 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 061 – As-Saff (The Row)
 • Download 0.48 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 062 – Al-Jumu’ah (Friday)
 • Download 0.36 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 063 – Al-Munafiqun (The Hypocrites)
 • Download 0.38 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 064 – At-Taghabun (Loss and Gain)
 • Download 0.51 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 065 – At-Talaq (The Divorce)
 • Download 0.61 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 066 – At-Tahrem (The Banning)
 • Download 0.55 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 067 – Al-Mulk (Dominion)
 • Download 0.73 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 068 – Al-Qalam (The Pen)
 • Download 0.67 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 069 – Al-Haqqah (The Reality)
 • Download 0.63 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 070 – Al-Ma’arig (The Ways of Ascent)
 • Download 0.53 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 071 – Nuh (Noah)
 • Download 0.49 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 072 – Al-Jinn (The Jinn)
 • Download 0.58 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 073 – Al-Muzzammil (Folded in Garments)
 • Download 0.45 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 074 – Al-Muddaththir (The One Enveloped)
 • Download 0.56 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 075 – Al-Qiyamah (The Resurrection)
 • Download 0.34 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 076 – Al-Insan (Man)
 • Download 0.54 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 077 – Al-Mursalat (Those Sent Forth)
 • Download 0.46 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 078 – An-Nab (The Great News)
 • Download 0.46 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 079 – An-Naziat (Those Who Pull Out)
 • Download 0.42 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 080 – Abasa (He Frowned)
 • Download 0.35 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 081 – At-Takwir (The Folding Up)
 • Download 0.23 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 082 – Al-Infitar (The Cleaving)
 • Download 0.19 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 083 – Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud)
 • Download 0.43 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 084 – Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder)
 • Download 0.24 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 085 – Al-Buruj (The Big Stars)
 • Download 0.26 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 086 – At-Tariq (The Night-Comer)
 • Download 0.14 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 087 – Al-A’la (The Most High)
 • Download 0.15 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 088 – Al-Ghashiyah (The Overwhelming)
 • Download 0.21 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 089 – Al-Fajr (The Dawn)
 • Download 0.33 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 090 – Al-Balad (The City)
 • Download 0.18 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 091 – Ash-Shams (The Sun)
 • Download 0.12 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 092 – Al-Lail (The Night)
 • Download 0.17 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 093 – Ad-Duha (The Forenoon – After Sunrise)
 • Download 0.10 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 094 – Ash-Sharh (The Opening Forth)
 • Download 0.10 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 095 – At-Tin (The Fig)
 • Download 0.09 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 096 – Al-Alaq (The Clot)
 • Download 0.15 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 097 – Al-Qadr (The Night of Decree)
 • Download 0.07 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 098 – Al-Baiyinah (The Clear Evidence)
 • Download 0.21 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 099 – Az-Zalzalah (The Earthquake)
 • Download 0.09 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 100 – Al-‘Adiyat (Those That Run)
 • Download 0.11 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 101 – Al-Qari’ah (The Striking Hour)
 • Download 0.09 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 102 – At-Takathur (The Piling Up)
 • Download 0.08 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 103 – Al-‘Asr (The Time)
 • Download 0.04 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 104 – Al-Humazah (The Slanderer)
 • Download 0.08 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 105 – Al-Fil (The Elephant)
 • Download 0.06 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 106 – Quraish (Quraish)
 • Download 0.06 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 107 – Al-Ma’un (The Small Kindnesses)
 • Download 0.08 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 108 – Al-Kauthar (A River in Paradise)
 • Download 0.03 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 109 – Al-Kafirun (The Disbelievers)
 • Download 0.07 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 110 – An-Nasr (The Help)
 • Download 0.05 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 111 – Al-Masad (The Palm Fiber)
 • Download 0.06 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 112 – Al-Ikhlas (The Purity)
 • Download 0.03 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 113 – Al-Falaq (The Day Break)
 • Download 0.05 MB
 • Quran – Saad Ghamdi – Surah 114 – An-Nas (The Mankind)
 • Download 0.06 MB

  Share

  Kesejahteraan Guru Diniyah Masih Memprihatinkan

  JAKARTA-Kesejahteraan Guru Diniyah Masih Memprihatinkan
  -Meski memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama besar dengan pengajar lainnya, ternyata kesejahteraan 445 orang guru diniyah di Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Honor yang mereka terima per bulan rata-rata hanya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu.

  ”Itu pun masih sering terlambat mereka terima,” ujar Ketua Persatuan Guru Diniyah Indonesia (PGDI) Kota Jakarta Selatan, Asikin, SAg di sela-sela acara Pembinaan dan Pelatihan anggota PGDI Jakarta Selatan dengan tema ‘Menjadi Guru Diniyah yag Profesional’, Senin (8/3).

  Kadang-kadang, kata Asikin, guru diniyah merasa iri dengan pada guru SD di DKI Jakarta yang tunjangan kesejahteraannya saja sudah mencapai Rp 2,5 juta, di luar gaji. Padahal, di tengah keprihatinan rendahnya moral para generasi muda, tugas guru diniyah tidaklah ringan.

  Asikin mengaku senang dengan keluarnya Pergub No 207/2009 tentang penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan nasib para guru diniyah ke depan akan lebih diperhatikan melalui anggaran khusus yang disediakan pemda.

  Hasyim Adnan, Kepala Sekolah Diniyah Al Islah, Tanah Kusir mengungkapkan, dirinya memiliki sekitar 200 murid dengan 21 guru. Muridnya itu tidak dipungut bayaran sehingga untuk membayar honor para guru dia hanya mengandalkan dana dari para donatur.

  ”Kami mendidik murid diniyah benar-benar lillahi ta’ala. Umumnya para guru mencari rejeki dari sumber lain,” kata Hasyim. Para gurunya sebagian bergelar sarjana agama dan yang lainnya keluaran pesantren salafiyah.

  Sumber: http://www.republika.co.id

  Share